deyimlerimiz.com

Rast getirmek deyimi:

Rast getirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir şeyi ya da bir kimseyi umulmadık bir zamanda ve yerde bulmak.
"Allah rast getirdi, ben de sizi arıyordum."

2. Allah, uygun bir durum sağlamak, başarılı kılmak.
"Allah işlerinizi rast getirsin."

3. İsabet etmesini sağlamak.
"Beş penaltının ikisini kaleciye rast getirdi.

4. Kollamak, seçmek.
"Keyifli bir anına rast getirip 1000 Lira para istedim, hemen çıkarıp verdi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.