deyimlerimiz.com

Reklam etmek deyimi:

Reklam etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir kimseyi veya olayı, durumu açığa vurmak, ilan etmek, afişe etmek, ifşa etmek.
"Çok kazanıyorum diye reklam etmene gerek yok."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.