deyimlerimiz.com

Rıza göstermek deyimi:

Rıza göstermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Razı olmak, onamak, uygun bulmak.
"Annesi bizimle gelmesine rıza göstermedi."
"Herkes, şansına çıkana rıza göstermek zorunda."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.