deyimlerimiz.com

Rızkını taştan çıkarmak deyimi:

Rızkını taştan çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

En zor şartlarda bile geçimini sağlamak.
"Rızkını taştan çıkaracak bir delikanlı, ona güvenirim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.