deyimlerimiz.com

Ruhban sınıfı deyimi:

Ruhban sınıfı deyiminin anlamı ve açıklaması

Din işlerine bakan Hristiyan büyükleri, rahipler.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.