deyimlerimiz.com

Ruhu bile duymaz deyimi:

Ruhu bile duymaz deyiminin anlamı ve açıklaması

Yapılan bir işten hiç haberi olmaz anlamında.
"Evinden o kadar şey çalmışlar, adamın ruhu bile duymamış."
"Sen hangi ara dışarı çıktın? Ruhumuz bile duymadı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.