deyimlerimiz.com

Rüşdünü ispat etmek deyimi:

Rüşdünü ispat etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kanunlara göre ergin sayılacak yaşa gelmiş olmak.
"Rüşdünü ispat etmiş bir birey olarak karşınızda duruyorum."

2. Herhangi bir konuda yeterli seviyeye geldiğini göstermek.
"Şoförlük konusunda rüşdünü ispat etmesi lazım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.