deyimlerimiz.com

Saç saça baş başa deyimi:

Saç saça baş başa deyiminin anlamı ve açıklaması

Kadınlar, birbirlerini kıyasıya hırpalayacak biçimde.
"Çocukları yüzünden kadınlar, parkta saç saça baş başa kavgaya tutuştu."
"Hamamda iki kadın, yer meselesinden saç saça, baş başa kavga ettiler."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.