deyimlerimiz.com

Saç sakala karışmış deyimi:

Saç sakala karışmış deyiminin anlamı ve açıklaması

Saçı ve tıraşı uzamış, özensiz bir durumda. Bakımsız, derbeder.
"Kapıya saç sakala karışmış bir adam geldi, ben de açmadım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.