deyimlerimiz.com

Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin deyimi:

Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin deyiminin anlamı ve açıklaması

Birine yaptığın iyiliği gizli tut!

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.