deyimlerimiz.com

Sağ kalmak deyimi:

Sağ kalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ömrünü devam ettirmek, yaşamasını sürdürmek.
"Kazadan sonra tek düşüncemiz sağ kalmak için neler yapabiliriz fikriydi."
"Bu olaydan sonra sağ kalsa da, eski sağlığına kavuşması zor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.