deyimlerimiz.com

Sağa sola bakmadan deyimi:

Sağa sola bakmadan deyiminin anlamı ve açıklaması

Ortalığı kollamadan, saygısızca.
"Sağa sola bakmadan yürüyordu."
"Sağa sola bakmadan, yoldan karşıya geçme."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.