deyimlerimiz.com

Sağdan geri gitmek deyimi:

Sağdan geri gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Geri dönmek, geri dönüp gitmek.
"Sağdan geri gidip, iki kilometre daha gidersen karşına çıkar."
"Beş yüz metre ileri gidin, sonra sağdan geri gidebilirsiniz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.