deyimlerimiz.com

Sağını solunu bilmemek deyimi:

Sağını solunu bilmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Düşüncesiz, saygısız, dikkatsiz olmak.
"Sağını solunu bilmeyen biriydi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.