deyimlerimiz.com

Sağlam kaba kotarmak deyimi:

Sağlam kaba kotarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İşini sağlam tutmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.