deyimlerimiz.com

Şahadet getirmek deyimi:

Şahadet getirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

İslam'ın şartlarından biri olan ve “Allah'tan başka tapacak yoktur ve Hz. Muhammed onun kulu ve peygamberidir.” anlamına gelen Arapça sözü söylemek.
"Şahadet getirip dua etmeye başladı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.