deyimlerimiz.com

Şahsiyata dökmek deyimi:

Şahsiyata dökmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Söz edilen konudan uzaklaşarak olumsuz yönleriyle kişiler üzerinde durmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.