deyimlerimiz.com

Şaibe altında tutulmak deyimi:

Şaibe altında tutulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kusurlu, ayıplı, lekeli sayılmak.
"Siz böyle konuşunca, burada çalışanlar şaibe altında tutuluyor."
"Şaibe altında tutulmayın diye, olayın gerçek yüzünü açıklayacağım."
"Olay çözülmediği sürece, ortakların tümü şaibe altında tutulacak."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.