deyimlerimiz.com

Şakayla karışık deyimi:

Şakayla karışık deyiminin anlamı ve açıklaması

Ciddi bir söz veya davranışı, kırıcı olmadan şaka yoluyla ifade etmek.
"Öğrencilerimi şakayla karışık uyarıyorum."
"Sohbet esnasında şakayla karışık ne iş yaptığını sorup öğrendim."
"Şakayla karışık bana laf sokmaya çalıştığını fark ettim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.