deyimlerimiz.com

Salt çoğunluk deyimi:

Salt çoğunluk deyiminin anlamı ve açıklaması

Oylamada yarıdan bir fazla oyla sağlanan çoğunluk.
"Tüzük değişikliği salt çoğunlukla kabul edildi."

Salt: Mutlak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.