deyimlerimiz.com

Şamaroğlanına çevirmek deyimi:

Şamaroğlanına çevirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yerli yersiz suçlayıp azarlanmak.
"Bırakın şu çocuğu, iyice şamaroğlanına çevirdiniz."

şamaroğlanı: Adam yerine konulmayan, yerli yersiz azarlanan kimse

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.