deyimlerimiz.com

Sandığa gitmek deyimi:

Sandığa gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Seçim kararı almak.
"Partiler anlaşamayınca sandığa gitmek zorunda kaldılar."
"Bu şartlarda sandığa gitmek adaletli olmaz."
"Eğer sandığa gitmek bir çözüm olsaydı, bizlerin sandıklara gitmemize izin vermezlerdi - Mark Twain"

2. Oy kullanmak.
"Sandığa gitmek vatandaşlık görevidir."
"Özgür bir şekilde sandığa gitmek hakkımız."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.