deyimlerimiz.com

Sandık başına gitmek deyimi:

Sandık başına gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Seçim kararı almak.
"Sandık başına gitmekle her şey çözülemez."

2. Oy kullanmak.
"Altı ay sonra tekrar sandık başına gitmek zorunda kaldık."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.