deyimlerimiz.com

Sandık odası deyimi:

Sandık odası deyiminin anlamı ve açıklaması

Sandık, sepet gibi şeylerle her gün kullanılmayacak eşyanın konduğu küçük oda.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.