deyimlerimiz.com

Sanısına kapılmak deyimi:

Sanısına kapılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Sanmak, zannetmek.
"Bu gece gelecek sanısına kapıldım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.