deyimlerimiz.com

Şansı dönmek deyimi:

Şansı dönmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Talihi iyiyken kötü veya kötüyken iyi olmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.