deyimlerimiz.com

Şansı kendisine tabi kılmak deyimi:

Şansı kendisine tabi kılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Gayretiyle, karşılaştığı olayları kendi lehine çevirmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.