deyimlerimiz.com

Şapır şupur deyimi:

Şapır şupur deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Öperken veya yemek yerken çıkarılan "şap şup" sesi.

2. Öperken veya yemek yerken "şap şup" sesi çıkararak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.