deyimlerimiz.com

Sapla samanı karıştırmak deyimi:

Sapla samanı karıştırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İyi ile kötüyü ayıramamak.
"Sapla samanı karıştırıp, yanlış insanlara zulüm etmeyin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.