deyimlerimiz.com

Şart olsun deyimi:

Şart olsun deyiminin anlamı ve açıklaması

1. "nikâhım üzerine yemin ederim ki, öyle değilse veya bunu yapmazsa karım boş düşsün (olsun)" anlamında yemin olarak kullanılan bir söz.

2. Yemin etmek için kullanılan biz söz.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.