deyimlerimiz.com

Şart şurt tanımaz deyimi:

Şart şurt tanımaz deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendini hiçbir koşula bağlı saymaz.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.