deyimlerimiz.com

Satıya çıkarmak deyimi:

Satıya çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Satmak için ortaya koymak.
"Ürünlerini satıya çıkarmak için uygun zaman bekliyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.