deyimlerimiz.com

Savunmasını almak deyimi:

Savunmasını almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Soruşturma sebebiyle suçlanan birisinin düşüncesine başvurmak.
"Savunmasını almadan bir karar vermemiz adaletli olmaz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.