deyimlerimiz.com

Saygı duruşu deyimi:

Saygı duruşu deyiminin anlamı ve açıklaması

Büyüklere, yaşlılara veya ölmüş kimselere saygı ve bağlılık belirten duruş.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.