deyimlerimiz.com

Sayı hesabıyla deyimi:

Sayı hesabıyla deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir spor yarışmasında bir sporcu veya takımın kazandığı sayı bakımından.
"Sayı hesabıyla bakarsak eşitlik bozulmadı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.