deyimlerimiz.com

Sedefli kalker deyimi:

Sedefli kalker deyiminin anlamı ve açıklaması

Yumuşakça katkılarının birbiriyle kaynaşmasından meydana gelen bir mermer çeşidi olup bezek işlerinde kullanılır.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.