deyimlerimiz.com

Şehadette bulunmak deyimi:

Şehadette bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Tanıklık etmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.