deyimlerimiz.com

Semen peyda etmek deyimi:

Semen peyda etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Şişmanlamak.
"Bu kadar kısa zamanda semen peyda etmene şaşırdım."

Semen: Semizlik.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.