deyimlerimiz.com

Serbest bırakmak deyimi:

Serbest bırakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Tutuklu veya gözaltında bulunan birini serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek.
"Sorgulamanın ardından savcı serbest bırakmış."

2. Kendi düşüncesi ve iradesine göre davranmasına izin vermek.
"bugün seni serbest bırakıyorum, ne yaparsan yap."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.