deyimlerimiz.com

Şerrine lanet deyimi:

Şerrine lanet deyiminin anlamı ve açıklaması

Kötü bir kimse ile uğraşmak istenilmediğini veya kaçınıldığını anlatan bir söz.
"Bir daha ölsem kapısına gitmem, onun şerrine lanet."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.