deyimlerimiz.com

Sevsinler deyimi:

Sevsinler deyiminin anlamı ve açıklaması

Sevilmeyen, hoşa gitmeyen bir davranışta bulunan bir kimse için alay yollu söylenir.
"Sevsinler senin yapacağın yorumu."
"Sevsinler senin usta şoförlüğünü."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.