deyimlerimiz.com

Şeyhin kerameti kendinden menkul deyimi:

Şeyhin kerameti kendinden menkul deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok büyük işler yaptığını belirtiyor ama bunu doğrulayacak ne kanıt ne de kimse var ortalıkta.
"Şeyhin kerameti kendinden menkul Ali Bey böyle demiş."
"Kendisini uzman olarak görüyormuş, şeyhin kerameti kendinden menkul şahıs."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.