deyimlerimiz.com

Şeytanın ayağını kırmak deyimi:

Şeytanın ayağını kırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Aksiliği, uğursuzluğu yenmek.
"Şeytanın ayağını kırdım, artık işlerim iyi gidiyor."

2. Herhangi bir sebepten ötürü yapamadığı bir şey yapmak.
"Haydi, şu şeytanın ayağını kır da bize gel."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.