deyimlerimiz.com

Şifa bulmak deyimi:

Şifa bulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İyi olmak, onmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.