deyimlerimiz.com

Sıfıra kadar deyimi:

Sıfıra kadar deyiminin anlamı ve açıklaması

Hiçbir şeyi kalmayıncaya kadar.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.