deyimlerimiz.com

Sıkıdan geçirmek deyimi:

Sıkıdan geçirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Dayak atmak.
"Seni biraz sıkıdan geçirmek lazım, çok ileri gidiyorsun."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.