deyimlerimiz.com

Sıkıntısı olmak deyimi:

Sıkıntısı olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Tedirgin, rahatsız eden bir durumda bulunmak.
"Bu çocuğun sıkıntısı nedir? Bir sıkıntısı var ki yerinde duramıyor."

2. İşemesi gerekmek, sıkışmak.
"Bir sıkıntısı olduğundan dışarı çıkmak zorunda kaldı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.