deyimlerimiz.com

Sıkıntıya gelememek deyimi:

Sıkıntıya gelememek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendini dara düşürücü işlere dayanıklı olamamak, bu işleri yapma yeteneği bulunmamak.
"Sıkıntıya gelemediği için kocasını bırakıp gitmiş."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.