deyimlerimiz.com

Sıkıya gelememek deyimi:

Sıkıya gelememek deyiminin anlamı ve açıklaması

Güç işlere dayanıklı olmamak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.