deyimlerimiz.com

Sindirim aygıtı deyimi:

Sindirim aygıtı deyiminin anlamı ve açıklaması

Ağızdan başlayarak anüse kadar, sindirimin içinde sağlandığı boru ve bu işe salgılarıyla yardım eden karaciğer, pankreas gibi bezlerin tümü, hazım cihazı, sindirim sistemi.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.